REAL-MS

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 70.

B

Balás, György and Nyáry, Albert (1928) Magyar Országos Bem Bizottság levelei Szádeczky-Kardoss Lajosnak (1928–1929). , Budapest (Manuscript)

Batthyány, Ervin (1898) Batthyány Ervin folyamodványa Pozsony város Árvaszékéhez. , Budapest (Manuscript)

Batthyány, Ferencné (1898) Batthyány Ferencné levelei Heller Farkasnak. , H. n. (Manuscript)

Brunswick, Teréz (1857) Brunswick Teréz grófnő levele Reguly Antalhoz. , S.L (Manuscript)

Bókay, Árpád (1909) A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy iratai 1909. nov. 29 - dec. 18-ig. , Budapest (Manuscript)

Böckh, Ágost (1847) Böckh Ágost levele Reguly Antalhoz 1847. április 17-én. , Berlin (Manuscript)

C

Csukássy, Jenő (1909) Corvin Mátyás, az igazságoshoz szabadkőműves páholy iratai 1909-1912-ig. , Budapest (Manuscript)

Csánki, Dezső (1912) Csánki Dezső levelei Lukinich Imrének. , Budapest, Teodo, Karád (Manuscript)

Czech, János (1834) Czech János levele Döbrentei Gáborhoz 1834.augusztus 8-án. , Győr, Buda (Manuscript)

Czech, János (1834) Czech János levele Döbrentei Gábornak 1834. január 18.-án. , Győr (Manuscript)

D

Darkó, Jenő (1911) Darkó Jenő levelei Angyal Dávidnak 1911 és 1934 között. , Debrecen (Manuscript)

Duka, Tivadar Duka Tivadar levelei Reguly Antalhoz. , Wien (Manuscript)

Döbrentei, Gábor (1844) Döbrentei Gábor levelei Gróf Teleki Józsefhez 1844-1845-ig. , Buda, Rozsnyó, Hosszúrét, Garamszentbenedek (Manuscript)

Döbrentei, Gábor and Széchy, Károly (1822) Döbrentei Gábor naplójegyzetei 1822-től. , Wien (Manuscript)

E

Erdélyi, László Gyula (1910) Erdélyi László Gyula levelei Angyal Dávidnak, 1910–1917. , Pannonhalma (Manuscript)

F

Fejérpataky, László (1920) Fejérpataky László levele Takáts Sándorhoz 1920. december 6-án. , S.L (Manuscript)

Fraknói, Vilmos (1881) Fraknói Vilmos levelei Márki Sándornak 1881 és 1901 között. , Budapest, Róma (Manuscript)

Fraknói, Vilmos (1872) Fraknói Vilmos levelei Szilády Áronnak 1872-1885-ig. , Budapest, Róma (Manuscript)

Fraknói, Vilmos (1879) Fraknói Vilmos vegyes levelei az MTA kézirattárában. , Budapest, Róma, Wien, Tátralomnic, Tátrafüred (Manuscript)

Fógel, József (1911) Fógel József levelei Angyal Dávidnak. , Budapest, Szeged, Szatmár (Manuscript)

G

Győrffy, István (1937) Győrffy István levele Török Pálnak. , Budapest (Manuscript)

H

Hadik, András (1788) Der feldzug gegen die Türken. , S. l. (Manuscript)

Hadik, András (1784) Hadik András: Der Feldtzug gegen die Türcken vom Jahr 1739. , S. l. (Manuscript)

Hajnal, István (1913) Hajnal István személyi okmányai 1913-1923 (bizonyítványa, katonai és személyi igazolványa). , Lipcse, Wien (Manuscript)

Haypál, Benő (1911) A Sas szabadkőműves páholy iratai 1911-1912 között. , Budapest (Manuscript)

Herepei, János Becéző nevek a régi Kolozsváron. (Manuscript)

Herepei, János Kolozsvár XVI.–XVII. század fordulóján készült képe alá. (Manuscript)

Herepei, János A kolozsvári városháza – vendégfogadó. (Manuscript)

J

Jancsó, Benedek (1928) A magyar kisebbség helyzete Romániában. (Manuscript)

Jedlicska, Pál (1885) Jedlicska Pál levelei Id. Szinnyei Józsefhez 1885 és 1909 között. , Felsődiós (Manuscript)

K

Kelemen, Mór (1863) Emlékirat a magyarországi 1863-dik évi inség tárgyában. , Bécs (Manuscript)

Kmoskó, Mihály (1920) A magyar őstörténet keleti forrásai IV. (Mohamedán írók a sztyeppe népeiről IV.). , Budapest (Manuscript)

Kontz, József and Kontz, Margit (1899) Kontz Margit és Kontz József levelei Schönherr Gyulához 1899 és 1904 között. , Budapest, Marosvásárhely (Manuscript)

Kossuth, Lajos (1861) Kossuth Lajos Torinóból írt levele Horváth Mihályhoz 1861-ben. , Torino (Manuscript)

Károlyi, Árpád Károlyi Árpád levele Takáts Sándornak. , S.L (Manuscript)

Károlyi, Árpád Vallásszabadság etc.: Jegyzetek az új Szekfűből és Szekfűhöz. (Manuscript)

Kézai, Simon Chronicon Hungaricum: Kósa-kódex másolata. (Manuscript)

Kölcsey, Ferenc (1837) Kölcsey Ferenc levele Vörösmarty Mihálynak. , Cseke (Manuscript)

Kőhegyi, Lajos (1911) Szeged szabadkőműves páholy iratai 1911-1912. , Szeged (Manuscript)

L

Lukinich, Imre Az önálló erdélyi fejedelemség kora (1541–1690). (Manuscript)

Lukinich, Imre Erdély a Habsburgok fennhatósága alatt (1690–1867). (Manuscript)

Lányi, Mór (1911) A szabadkai Alkotás szabadkőműves páholy iratai 1911-1912-ig. , Szabadka (Manuscript)

M

Mednyánszky, Cézár (1850) Mednyánszky Cézár levele Horváth Mihálynak 1850. június 5-én. , Kolmár (Manuscript)

Murad Halil, Ms Torok O.74 / Tarih-i Halil pasha. (Manuscript)

Mustafa ibn Abdallah, Katib Çelebi (1687) Ms Török O.72 / Tuhfet ül-kibar fi esfar ül-bihar. (Manuscript)

Mustafa ibn Abdallah, Katib Çelebi and Carion,, Johann (1855) Ms Török O.82 / Tarih-i Frengi tercümesi. (Manuscript)

Mustafa Âlî, Ms Török O.59 / Künh ül-ahbar. (Manuscript)

N

Naima, Mustafa Ms Torok O.399 / Tarih-i Naima. (Manuscript)

Nâbî, Ms Török O.112 / Tarih-i Kamaniçe. (Manuscript)

R

Ravasz, László (1942) Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala ügyeinek emlékeztetői, 1942. , Budapest (Manuscript)

Reguly, Antal (1857) Reguly Antal levele Zsoldos Ignácnak 1857-ben. , Pest (Manuscript)

Rómer, Flóris (1863) Rómer Flóris levele Horváth Mihályhoz 1863. február 11-én. , Pest (Manuscript)

Rızvan Paşa-zade, Abdullah (1838) Ms Török O.309 / Tarih-i Rızvan Paşa-zade. (Manuscript)

S

Sadeddin, Hoca Mehmed Ms Török Qu.34 / Tac ül-tevarih. (Manuscript)

Simonyi, Henri Simonyi Henri visszaemlékezései. (Manuscript)

Szekfű, Gyula Szekfű Gyula levele Keresztury Dezsőnek. (Manuscript)

Szekfű, Gyula (1918) Szekfű Gyula levelei Hatvany Lajosnak. , Bécs (Manuscript)

Szekfű, Gyula (1927) Szekfű Gyula levelei Kornis Gyulának (1927–1943). , Budapest (Manuscript)

Szemere, Bertalan (1844) Szemere Bertalan levelei feleségéhez, Jurkovics Leopoldinához, 1844–1846. , Bécs (Manuscript)

Széchenyi, István (1833) SZÉCHENYI ISTVÁN gr. levele VÖRÖSMARTY MIHÁLYnak. , Bécs (Manuscript)

Széchenyi, István (1838) Széchenyi István végrendeletei, 1838–1858. (Manuscript)

sine, nomine (1754) Ms Török Qu.14 / Tevarih-i Mısr. (Manuscript)

T

Takáts, Sándor (1914) Takáts Sándor levelei Angyal Dávidnak. , Budapest, Wien (Manuscript)

Thaly, Kálmán (1901) Thaly Kálmán levelei Kováts Ferencnek. , Budapest (Manuscript)

V

Veress, Endre (1900) Befejezetlen értekezések Hunyad megye történetéből: A Rákóczi – forradalom Hunyad megyében. , Hely nélkül (Manuscript)

Veress, Endre (1900) Befejezetlen értekezések Hunyad megye történetéből: Dévai gazdasági számítások. , Hely nélkül (Manuscript)

Veress, Endre (1900) Befejezetlen értekezések Hunyad megye történetéből: Magna Curia kastély: A dévai uradalom 1767-ben: Gr. Haller János. , Hely nélkül (Manuscript)

Veress, Endre (1900) Befejezetlen értekezések Hunyad megye történetéből: Vajda-Hunyad kétszáz év előtt. , Hely nélkül (Manuscript)

Veress, Sándor Románia története. (Manuscript)

W

Wesselényi, Miklós (1846) Wesselényi Miklós levele Vörösmarty Mihálynak. , Zsibó (Manuscript)

This list was generated on Sat Nov 27 22:24:15 2021 CET.