REAL-MS

Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 517.

Pekár, Dezső (1934) Pekár Dezső levelei Ilosvay Lajosnak. , Budapest (Manuscript)

Kopits, János (1933) Kopits János levelei Pekár Dezsőnek. , Budapest (Manuscript)

Náray-Szabó, István and Taylor, William H. (1931) Az apophyllit, Ca4Si4O102. KF. 8H2O, szerkezete. , Budapest (Manuscript)

Pekár, D. (1928) Die Entwicklung der Eötvösschen Originaldrehwagen. , Leipzig (Manuscript)

Győrffy, István (1926) Győrffy István levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Berzeviczy, Albert (1921) Berzeviczy Albert, az MTA elnöke levele Vass Józsefnek. , Budapest (Manuscript)

Ilosvay, Lajos (1921) Ilosvay Lajos levelei Pekár Dezsőnek. , Budapest (Manuscript)

Vass, József (1921) Vass József levele Berzeviczy Albertnek. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1919) Eötvös Loránd gyászjelentései. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1919) Eötvös Loránd kollégiumi gyászjelentése. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Bartoniek, Géza (1919) Eötvös Loránd tanulmányai. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1919) Eötvös Lorándot ábrázoló bélyeg réz keretben. (Manuscript)

Frölich, Izidor (1919) Frölich Izidor: Báró Eötvös Loránd rendes tag hátrahagyott értekezésének kivonata. , Budapest (Manuscript)

Fock, Gustav (1919) Gustav Fock levele az MTA Főtitkári Hivatalának. , Leipzig (Manuscript)

Heinrich, Gusztáv (1919) Heinrich Gusztáv főtitkár levele a III. osztálynak. , Budapest (Manuscript)

Magyar Tudományos, Akadémia (1919) A Magyar Tudományos Akadémia latin nyelvű értesítése Eötvös Loránd elhunytáról a külföldi akadémiáknak. , Budapest (Manuscript)

Pekár, Dezső (1919) Pekár Dezső adatai a Semsey-ösztöndíjhoz. , Budapest (Manuscript)

Preussische Akademie der, Wissenschaften (1919) A Preussische Akademie der Wissenschaften levele az MTA Főtitkári Hivatalának. , Berlin (Manuscript)

Forgács, Ernő (1918) Forgács Ernő levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Róna, Zsigmond (1918) Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Schweydar, (1918) Schweydar távírata Eötvös Lorándnak német nyelven. , Hamburg (Manuscript)

Berliner, Mustrations Gesellschaft (1918) Berliner Mustrations Gesellschaft levele Eötvös Lorándnak. , Berlin (Manuscript)

Kanitz, Aristides (1918) Kanitz Aristides levele Eötvös Lorándnak. , Leipzig (Manuscript)

Gruber, Nándor (1918) Gruber Nándor levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Beöthy, Zsolt (1918) Beöthy Zsolt levele Eötvös Lorándnak. , Komárom (Manuscript)

Rudnay, Józsefné (1918) Rudnay Józsefné levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1918) Eötvös Loránd levele Angyal Dávidnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1918) Eötvös Loránd levele Gyomlay Gyulának. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1918) Eötvös Loránd levele Selényi Pálnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1918) Eötvös Loránd levele Simonyi Zsigmondnak. , Budapest (Manuscript)

Kollarits, Jenő (1917) Kollarits Jenő levele Eötvös Lorándnak. , Davos (Manuscript)

Pap, Géza (1917) Pap Géza levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Goldziher, Ignác (1917) Goldziher Ignác levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Horváth, Géza (1917) Horváth Géza levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Berliner, Arnold (1917) Berliner Arnold levele Eötvös Lorándnak. , Berlin (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1917) Eötvös Loránd egyetemi tanári működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Pekár, Mihály (1917) Pekár Mihály levelei Pekár Dezsőnek. , Budapest (Manuscript)

Rybár, István (1917) Rybár István levele Pekár Dezsőnek. , Budapest (Manuscript)

Schück, A (1916) Schück, A. levele Eötvös Lorándnak német nyelven. , Hamburg (Manuscript)

Károly, Irén (1916) Károly Irén levele Eötvös Lorándnak. , Nagyvárad (Manuscript)

Ponori Thewrewk, Emil (1916) Ponori Thewrewk Emil levele Eötvös Lorándnak. , Barlangliget (Manuscript)

Holvéd, Ila (1916) Holvéd Ila levele Eötvös Lorándnak. , Kolozsvár (Manuscript)

Ordódy, Pál (1916) Ordódy Pál levelei Eötvös Lorándnak. , München (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1916) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban. 5102/6-7. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1916) Eötvös Loránd és Pekár Dezső jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5102/8. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1916) Eötvös Lorándról és Eötvös Ilonáról készült fényképek. (Manuscript)

Zemplén, Győző (1915) Zemplén Győző levele Eötvös Lorándnak. , Klágenfurt (Manuscript)

Szabolcsi, Lajos (1915) Az Egyenlőség felelős szerkesztője, Dr. Szabolcsi Lajos levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Kovács, Sándor (1915) A Pozsonyi Eötvös József Kör levele Eötvös Lorándnak. , Pozsony (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1915) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5102/1-2. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1915) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5102/5. 1915-16. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1915) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Balaton és környéke (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1914) Eötvös Loránd: Szigorlati napló. , Budapest (Manuscript)

Jankovich, Béla (1914) Jankovich Béla levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1914) Eötvös Loránd egyetemi tanár működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1914) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/16. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1914) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/18. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1914) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban. , Somoskő (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1914) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Balaton és környéke (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1914) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Balaton és környéke (Manuscript)

Jónás, Károly (1913) Jónás Károly levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Berzeviczy, Albert (1913) Berzeviczy Albert levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1913) Eötvös Loránd jegyzetei, kisérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/14. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1913) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/12-13. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1913) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/15. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1913) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Schluderbach (Manuscript)

UNSPECIFIED (1913) Eötvös Lorándnak írt részvétlevelek Eötvös Józsefné elhunyta alkalmából. (Manuscript)

Eötvös, Józsefné (1912) Eötvös Józsefné levele Eötvös Lorándnak. , Háros (Manuscript)

Thornton, J.E. (1912) J.E. Thornton levele Eötvös Lorándnak angol nyelven. , Budapest (Manuscript)

Fleischer, B (1912) Fleischer, B. levele Eötvös Lorándnak német nyelven. , Wiesbaden (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Eötvös Loránd Szily Kálmán érmének oklevele. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban : Földmágnesség, 5102/12. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban : Földmágnesség, 5102/13-14. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/11. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5102/10-11. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 5099/19. , Schluderbach (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Eötvös Loránd levele Vargha Gyulának. , Schluderbach (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1912) Über Arbeiten mit der Drehwage. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1911) Eötvös Loránd levelei Fekete Jenőnek. , Budapest (Manuscript)

Lévay, József (1911) Lévay József levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Erös, Egon (1910) Erös Egon levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Welcker, Emma (1910) Welcker, Emma levele Eötvös Lorándnak. , Heidelberg (Manuscript)

Szilárd, Béla (1910) Szilárd Béla levele Eötvös Lorándnak. , Párizs (Manuscript)

MTA Főtitkári, Hivatal (1910) Az MTA Főtitkári Hivatal levele Franz Schönrich cs. és kir. hadügyminiszterhez. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1910) Eötvös Loránd egyetemi tanári működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1910) Eötvös Loránd feljegyzései, kísérleti jegyzetei a Föld forgására, alakjára vonatkozóan, a mágneses transzlatométerrel és különböző kísérletekkel kapcsolatban, 5104/10. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1910) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/9-10. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1910) Eötvös Loránd levelei Négyesy Lászlónak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1910) Eötvös Loránd levélfogalmazványa megnevezetlennek. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1910) Eötvös Loránd levélfogalmazványa megnevezetlennek. (Manuscript)

Révai Tesvérek, Irodalmi Intézet Részvénytársaság (1910) Eötvös Loránd megbízatása a Pallas Nagy Lexikon új kiadásának közreműködésében. , Budapest (Manuscript)

Larice, Tina (1910) Tina Larice levelei Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Tinter, Wilhelm (1909) Wilhelm Tinter levele Eötvös Lorándnak német nyelven. (Manuscript)

Komarnicki, Gyula (1909) Budapesti Egyetemi Turista Egyesület levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1909) Bericht über geodätische Arbeiten in Ungarn. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1909) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/7. (Manuscript)

Szaiff, Zoltánné (1908) Szaiff Zoltánné levele Eötvös Lorándnak. , Soborsin (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1908) Die Niveauflächen und die Gradienter der Schwerkraft am Balatonsee. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1908) Eötvös Loránd jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1908) Eötvös Loránd levele Berzeviczy Albertnek, az MTA elnökének. Nem vesz részt az elnökök és titkárok aznapi ülésén. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1907) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Schluderbach (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1907) Eötvös Loránd és Pekár Dezső levelezése. (Manuscript)

Zemplén, Győző (1907) Zemplén Győző laboratóriumi jegyzőkönyve. (Manuscript)

Cziklay, Lajos (1906) Budapesti Újságírók Egyesülete levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1906) Eötvös Loránd iratai a Bésán József ösztöndíj gondnoksági működésével kapcsolatban. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1906) Eötvös Loránd levele Ferenczi Zoltánnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1906) Eötvös Loránd levele gr. Andrássy Gyulának, a belügyminiszterhez fordul a geofizikai megfigyelések és mérések tárgyában. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1906) Eötvös Lorándnak a Bésán féle ösztöndíjjal kapcsolatos levelezése. , Budapest (Manuscript)

Pekár, Dezső and Eötvös, Loránd and Fekete, Jenő (1906) Pekár Dezső, Eötvös Loránd, Fekete Jenő és mások aláírása egy étlapon. , Arad (Manuscript)

Ambrosz, Marianne (1905) Ambrosz Marianne levele Eötvös Lorándnak. , Győr (Manuscript)

Henrich, Gusztáv (1905) Henrich Gusztáv levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Klein, Simon (1905) Klein Simon levele Eötvös Lorándnak. , New York City (Manuscript)

Jánosy, Ferenc (1905) Jánosy Ferenc levele Eötvös Lorándnak. , Kiskartal (Manuscript)

Walder, Bálintné (1905) Walder Bálintné levele Eötvös Lorándnak. , Dunapentele (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1905) Eötvös Loránd lemondó levele az akadémiai elnöki tisztségéről. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1905) Eötvös Loránd német nyelvű egyetemi előadása. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1904) Eötvös Loránd és Pekár Dezső kísérleti jegyzetei, feljegyzései. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1904) Eötvös Lorándnak írt gratuláló levelek tanácsossá való kinevezésekor. , Budapest (Manuscript)

Lénárd, Fülöp (1904) Lénárd Fülöp levelei Eötvös Lorándnak. , Kiel (Manuscript)

UNSPECIFIED (1904) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1903-1904. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1904) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1904-1905. (Manuscript)

Kállay, Béniné (1903) Kállay Béniné levele Eötvös Lorándnak. , Bécs (Manuscript)

Kazinczy, Ferenc (1903) Kazinczy Ferenc levele Eötvös Lorándnak. , Sátoraljaújhely (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1903) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5102/16-17. , Schluderbach (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1903) Eötvös Loránd tanulmánya magyar és francia nyelven. , Budapest (Manuscript)

Schilling, Lajos and Kétly, Károly (1903) Fröhlich Izidor iratai a kolozsvári Bolyai ünnepéllyel kapcsolatban. , Kolozsvár (Manuscript)

UNSPECIFIED (1903) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1902-1903. (Manuscript)

Teleki, Gyula (1902) Teleki Gyula levele Eötvös Lorándnak. , Solt (Manuscript)

Kalocsay, Endre (1902) Kalocsay Endre levele Eötvös Lorándnak. , Somogy-Csurgó (Manuscript)

Witzenmann, A. (1902) A. Witzenmann levele Eötvös Lorándnak német nyelven. , Pforzheim (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1902) Eötvös Loránd levele Heller Ágostnénak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1902) Eötvös Loránd levele Hoffmann Frigyesnek. , Schluderbach (Manuscript)

Lóczy, Lajos (1902) Lóczy Lajos levelei Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1902) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1902-1903. (Manuscript)

Schneider, J. (1901) Schneider, J. levele Eötvös Lorándnak német nyelven. , München (Manuscript)

Orczy, Gyula (1901) Orczy Gyula levele Eötvös Lorándnak. , Miskolc (Manuscript)

Fáy, Kálmán (1901) Fáy Kálmán levele Eötvös Lorándnak. , Miskolc (Manuscript)

Dankó, Zsigmond (1901) Dankó Zsigmond levele Eötvös Lorándnak. , Eger (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1901) Eötvös Loránd képviselői működése kisebb egyesületekben. , Budapest (Manuscript)

Apponyi, Albert (1901) Eötvös Loránd egyetemi tanári működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Vadnai, Károly and Hajduska, Albert and Wolfram, Elemér and Nagy, Lajos (1901) Eötvös Loránd elnöki működése a Magyar Írók Segélyegyletében. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1901) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/7-8. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1901) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5102/15. , Dobogókő (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1901) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 5099/18. , Schluderbach (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1901) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/13. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1901) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/6. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1901) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/8-12. (Manuscript)

Lipthay, Sándor (1901) Lipthay Sándor levelei Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Matkovich, István (1900) Matkovich István levele Eötvös Lorándnak. , Miskolc (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1900) Eötvös Loránd feljegyzései, kísérleti jegyzetei a Föld forgására, alakjára vonatkozóan, a mágneses transzlatométerrel és különböző kísérletekkel kapcsolatban, 5104/15-17. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1900) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5102/9. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1900) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Balaton és környéke (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1900) Eötvös Loránd levelei Szily Kálmánnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1900) Eötvös Loránd tanulmánya. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1900) Eötvös Loránd torziós mérleggel végzett kísérletei. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1900) Eötvös Loránd torziós mérleggel végzett megfigyelései. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1900-1901. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1900a. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1900b. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1900) Physikai jegyzet Eötvös Loránd egyetemi előadásai után. , Budapest (Manuscript)

Demeczky, Mihály (1899) Demeczky Mihály levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1899) Eötvös Loránd levele Korányi Frigyesnek. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1899) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1899) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1898-1899. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1898) Megnevezetlenek levelei Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Vieregg, Ilka (1898) Vieregg Ilka levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1898) Eötvös Loránd működése kisebb egyesületekben. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1898) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1898) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1898) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1897-1898. (Manuscript)

Pekár, Dezső (1898) Pekár Dezső kísérleti vizsgálatai. (Manuscript)

Csáky, Albin (1897) Csáky Albin levele Eötvös Lorándnak. , Szepesmindszent (Manuscript)

Konkoly, Miklós (1897) Konkoly Miklós levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Mednyánszky, Dénes (1897) Mednyánszky Dénes levele Eötvös Lorándnak. , Bécs (Manuscript)

Rückert, M. (1897) Rückert, M. levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1897) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/6. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1897) Eötvös Loránd oklevele a Magyar Tanítók Turista Egyesületének védnökévé választásáról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1897) Eötvös Loránd tevékenysége a Matematikai és Fizikai Társaságban, 1897-1912. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1897) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

Balsay, József (1897) Zipernowsky Károly és Déri Miksa elleni Siemens per szakértői anyaga. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1896) Bosznia-Hercegovina, Minisztérium levele Eötvös Lorándnak. , Bécs (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1896) Eötvös Loránd jelentése a gravitációra és a mágnesességre vonatkozó kutatásokról. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1896) Eötvös Loránd hagyatékában lévő fényképek. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1896) Eötvös Loránd hagyatékában lévő fényképek. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1896) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/5. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1896) Eötvös Loránd levele Wlassics Gyulának. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1896) Eötvös Loránd levelei Madzsar Bélának és Madzsar Imrének. , Budapest (Manuscript)

Bánffy, Dezső (1896) Eötvös Loránd oklevele a Ferenc József rend nagykeresztjével való kitüntetéséről magyar és német nyelven. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1896) Eötvös Loránd tanulmánya a gravitációról. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1896) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1896-1897. (Manuscript)

Szmrecsányi, Miklós (1895) Szmrecsányi Miklós levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Teschler, György (1895) Teschler György levele Eötvös Lorándnak. , Körmöcbánya (Manuscript)

Wlassics, Gyula (1895) Wlassics Gyula levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Zsigmondy, Árpád (1895) Zsigmondy Árpád levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Beöthy, József (1895) Beöthy József levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Borovszky, Samu (1895) Borovszky Samu levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Semsey, Andor (1895) Semsey Andor levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Bartha, Géza (1895) Bartha Géza levele Eötvös Lorándnak. , Ököritó (Manuscript)

Ágoston, Antalné (1895) Ágoston Antalné levelei Eötvös Lorándnak. , Visegrád (Manuscript)

Harkányi, Frigyes (1895) Harkányi Frigyes levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Tamás (1895) Eötvös Tamás levele Eötvös Lorándnak. , Vásárosnamény (Manuscript)

Hegyfoky, Kabos (1895) Hegyfoky Kabos levele Eötvös Lorándnak. , Túrkeve (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1895) Eötvös Loránd levele Szily Kálmánnak. , Budapest (Manuscript)

Szunyogh, Lorándné (1895) Szunyogh Lorándné levele Eötvös Lorándnak. , Berettyóújfalu (Manuscript)

Győrffy, József (1895) Győrffy József levele Eötvös Lorándnak. , Simánd (Manuscript)

Klamarik, János (1895) Klamarik János levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1895) Eötvös Loránd iratai az Eötvös Alap és az Eötvös Kollégium múködésével kapcsolatban. , Budapest (Manuscript)

Péterfy, Sándor and Wlassics, Gyula and Roller, Mátyás (1895) Eötvös Loránd iratai az Eötvös Alap és az Eötvös Kollégium működésével kapcsolatban. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1895) Eötvös Loránd levele Ráth Györgynek. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1895) Eötvös Loránd levelei Concha Győzőnek. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1895) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban : Elektromágneses deformáció, 5103/1. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1895) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1895) Eötvös Loránd értesítése arról, hogy a jövő évi nagygyűlésen történeti tárgyú legyen a felolvasás. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1895) Eötvös család számlái. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1895) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1891-1895. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1895) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1895-1896. (Manuscript)

Semsey, Andor (1895) Semsey Andor levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Dorst, (1894) Dorst levele Eötvös Lorándnak. , Warassdin (Manuscript)

Wekerle, Sándor (1894) Wekerle Sándor levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Reinhardt, Gusztav (1894) Gusztav Reinhardt levele Eötvös Lorándnak német nyelven. , Coburg (Manuscript)

Heiszig, E. and Lypoldt, S. and Ellinger, Ede and Singer, Josef (1894) Eötvös Loránd hagyatékában lévő fényképek. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1894) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/20-22. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1894) Eötvös Loránd köszöntő irat minisztersége alkalmából. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1894) Eötvös Loránd levele Béldi Ákosnak. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1894) Eötvös Loránd minisztersége alkalmából készült köszöntő irat 1894-ben. , Budapest (Manuscript)

Bekerman, D. and Hofer, Károly and Radics, Gusztáv (1894) Eötvös Loránd oklevele az V. kerületi Állami Főreáliskola volt iskolatársai szövetkezetének tiszteletbeli tagságáról. , Budapest (Manuscript)

Eövös, Loránd (1894) Eötvös Loránd vallás- és közoktatásügyi miniszterségével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1894) Eötvös Lorándnak küldött üdvözlő levél kultuszminiszteri kinevezésekor. (Manuscript)

Beke, Manó (1893) Beke Manó levele Eötvös Lorándnak. , Göttinga (Manuscript)

Thallóczy, Lajos (1893) Thallóczy Lajos levele Eötvös Lorándnak. , Bécs (Manuscript)

Jókai, Mór (1893) Jókai Mór levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1893) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével kapcsolatos kutatásairól. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1893) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/3-4. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1893) Eötvös Loránd levele id. Szinnyei Józsefnek. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1893) Eötvös Loránd levelei Lévay Józsefnek. , Budapest (Manuscript)

Falk, Miksa and Rákosi, Jenő (1893) A Jókai jubileumi bizottság anyaga. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1893) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1893-1894. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1893) A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának iratai 1893-1902. (Manuscript)

Tolnai, Lipót (1893) Tolnai Lipót levele Josef Rebičeknek. , Budapest (Manuscript)

Simon, Péter (1892) Simon Péter levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Kövesligethy, Josephine (1892) Kövesligethy, Josephine levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Yull Stuart, Károly (1892) Yull Stuart Károly levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Rombauer, Emil (1892) Rombauer Emil levele Eötvös Lorándnak. , Brassó (Manuscript)

Rudow, Vilmosné (1892) Rudow Vilmosné levele Eötvös Lorándnak. , Ökrös (Manuscript)

Fehér, Ipoly (1892) Fehér Ipoly levele Eötvös Lorándnak. , Szeged (Manuscript)

Ujfalussy, Béla and Matisz, Gyula (1892) Mihálydi Református Egyház elöljárói levele Eötvös Lorándnak. , Mihálydi (Manuscript)

Payer, Antal (1892) Payer Antal levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Apáthy, István (1892) Apáthy István levele Eötvös Lorándnak. , Kolozsvár (Manuscript)

Benczúr, Dénes (1892) Dr. Benczúr Dénes igazoló jelentése a központi járványbizottság beadványára. , Budapest (Manuscript)

Wartha, Vince (1892) Dr. Wartha Vince számlája. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1892) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1892) Eötvös Loránd feljegyzései, kísérleti jegyzetei a Föld forgására, alakjára vonatkozóan, a mágneses transzlatométerrel és különböző kísérletekkel kapcsolatban. 5104/14. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1892) Eötvös Loránd jegyzetei, a kisérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 5099/5-6. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1892) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1892) Eötvös Loránd kísérleti jegyzetei, feljegyzései. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1892) Eötvös Loránd tanulmánya. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1892) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1892. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1892) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1892-1893. (Manuscript)

Simli, Mariska (1891) Simli Mariska levele Eötvös Lorándnak. , Székesfehérvár (Manuscript)

Vachott, Sándorné (1891) Vachott Sándorné levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Keglevich, István (1891) Keglevich István levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Novák, Viktorné (1891) Novák Viktorné levele Eötvös Lorándnak. , Lugos (Manuscript)

Szécsen, Antal (1891) Szécsen Antal levele Eötvös Lorándnak. , Bécs (Manuscript)

Schenek, I. (1891) Dr. Schenek levele Calderoni és társának. , Selmecz; Budapest (Manuscript)

Goszleth, István (1891) Eötvös Loránd hagyatékában lévő fényképek. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kisérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/1-2. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kisérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/10-11. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kisérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/12. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kisérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/3-4. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/13. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/14-15. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/16. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/17. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/23. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, a kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban, 1891-1915. 5099/7-8. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1891) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Ság tanúhegy (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Kövesligethy, Radó (1891) Eötvös Loránd és Kövesligethy Radó jegyzetei kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. 5100/1 1891. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Kövesligethy, Radó and Tangl, Károly (1891) Eötvös Loránd, Kövesligethy Radó és Tangl Károly jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. 5100/2. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Kövesligethy, Radó and Tangl, Károly (1891) Eötvös Loránd, Kövesligethy Radó és Tangl Károly jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. 5100/3. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Kövesligethy, Radó and Tangl, Károly (1891) Eötvös Loránd, Kövesligethy Radó és Tangl Károly kisérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. 1891. 5099 /9. , Budapest (Manuscript)

Keleti, Gusztáv (1890) Keleti Gusztáv levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Jókay, Lajos (1890) Jókay Lajos levele Eötvös Lorándnak. , Dunaradvány (Manuscript)

Eötvös, Jolánta (1890) Eötvös Jolánta levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Hoyos, Miksáné (1890) Hoyos Miksáné levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Doby, Antal (1890) Doby Antal levele Eötvös Lorándnak. , Bártfa (Manuscript)

Kállay, Béni (1890) Kállay Béni levelei Eötvös Lorándnak. , Bécs (Manuscript)

Szily, Kálmán (1890) Szily Kálmán levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Fuchs, Károly (1890) Fuchs Károly levele Eötvös Lorándnak. , Pozsony (Manuscript)

Plach, Imre (1890) Plach Imre levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Pálffy Daun, Lipótné (1890) Pálffy Daun Lipótné levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Hermite, Ch. (1890) Ch. Hermite levele Eötvös Lorándnak. , Paris (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1890) Eötvös Loránd beszéd- és cikkfogalmazványtöredékei. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1890) Eötvös Loránd akadémiai elnöki beszédei. , Budapest (Manuscript)

Schulek, Vilmos (1890) Eötvös Loránd egyetemi tanári működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Beöthy, Zsolt and Wlassics, Gyula and Eötvös, Loránd (1890) Eötvös Loránd iratai a tanárvizsgáló bizottsági működésével kapcsolatban. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1890) Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti feljegyzései a mágnességgel kapcsolatban, 5101/1-2. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1890) Eötvös Loránd levelei Ilosvay Lajosnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1890) Eötvös Loránd tanulmánya. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1890) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1890. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1890) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1890-1891. (Manuscript)

Zsögöd, Béni (1890) Zsögöd Béni levele Eötvös Lorándnak. , Gyalu (Manuscript)

Áron, E. (1889) Áron, E. levele Eötvös Lorándnak. , Vrbovec (Manuscript)

Witting, J. B. (1889) Witting, J. B. levele Eötvös Lorándnak német nyelven. , Bécs (Manuscript)

Gajdosik, Adolf (1889) Gajdosik Adolf levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1889) Eötvös Loránd akadémiai elnöki beszédei. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1889) Eötvös Loránd akadémiai elnöki beszédei. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1889) Eötvös Loránd kísérleti természettani előadásai 1889-től. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1889) A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének iratai, 1889. (Manuscript)

Takács, István (1889) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadói Bizottságának anyaga, Takács István levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1889) A Magyar Tudományos Akadémia Nemzetgazdasági Bizottságának irata 1889-ben. , Budapest (Manuscript)

Stemberger, Q. (1889) Stemberger Q. lapja W. Eckerthnek. , Pest (Manuscript)

Xántus, János (1888) Xántus János névjegye Eötvös Lorándnak. , Győr (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1888) Eötvös Loránd kísérleti természettani előadásai 1888-tól. , Budapest (Manuscript)

Lindström, G. (1888) G. Lindström levele Eötvös Lorándnak. , Stockholm (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1887) Eötvös Loránd levele Kövesligethy Radónak, Ms 5108/304-308. , Budapest (Manuscript)

Szily, Kálmán and Eötvös, Loránd and Fröhlich, Izidor (1887) Eötvös Loránd jelentése a König-féle dinamikai munka kéziratáról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1887) Eötvös Loránd tanulmányai. , Budapest (Manuscript)

Szécsi, (1887) Szécsi levele megnevezetlennek. , Budapest (Manuscript)

Siemens, and Halske, (1887) Zipernowsky Károly és Déri Miksa elleni Siemens per szakértői anyaga. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1886) A Magyar Tudományos Akadémia Arany Szoborbizottság iratai 1886-1894. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1886) A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományi iratai 1886. (Manuscript)

Schuller, Alajos (1886) Schuller Alajos megszólalása Heller Ágost és Hermann Emil levelező taggá jelölésével kapcsolatban. , Budapest (Manuscript)

Bartoniek, Géza (1885) Bartoniek Géza levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Eötvös Loránd akadémiai levelezőtagsági ajánlása Heller Ágostról és Hermann Emilről. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1885) Eötvös Loránd feljegyzései, kísérleti jegyzetei a Föld forgására, alakjára vonatkozóan, a mágneses transzlatométerrel és különböző kísérletekkel kapcsolatban, 5104/11-13. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével kapcsolatos kutatásairól. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól: 24-27. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól: 28-31. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól: 32-36. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Eötvös Loránd képviselői működésével kapcsolatos iratok. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Eötvös Loránd levelei Bartoniek Gézának. , Szentlőrincz (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1885) Kémiai előadási jegyzetek. , Budapest (Manuscript)

Jamin, Jules and Eötvös, Loránd (1885) Prof. Jamin előadása. , Sorbonne (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső (1884) Eötvös Loránd feljegyzései, kísérleti jegyzetei a Föld forgására, alakjára vonatkozóan, a mágneses transzlatométerrel és különböző kísérletekkel kapcsolatban, 5104/7-8., 1884-1911. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső and Tangl, Károly (1884) Eötvös Loránd feljegyzései, kísérleti jegyzetei a Föld forgására, alakjára vonatkozóan, a mágneses transzlatométerrel és különböző kísérletekkel kapcsolatban, 5104/9. (Manuscript)

Fröhlich, Izidor and Eötvös, Loránd and Schuller, Alajos (1884) Eötvös Loránd jelentése az elektromos bizottsághoz kapcsolódóan. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1884) Eötvös Loránd könyvvásárlási kérelme. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1884) Eötvös Loránd támogatáskérése Szigethy Károly állattani kutatóútjához. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1884) Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1884) Jelentés a Mathemathise und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn szerkesztőségéhez kapcsolódóan. , Budapest (Manuscript)

Luby, Károly (1883) Luby Károly levele Eötvös Lorándnak. , Nagykároly (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1883) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól: 37-40. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1883) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól: 41. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1883) Eötvös Loránd kísérleti jegyzetei, feljegyzései. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1883) Eötvös Loránd támogatáskérése Hazay Gyula természettudományi kutatóútjához. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1883) A helyettes főtitkár jelentést kér a m. tud. akademia matematikai és természettudományi állandó bizottságának 1882/83. évi tevékenységéről. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1883) A m. tud. Akadémia math. és természettudományi állandó bizottságának 1884. évi munkaterve és költségvetése. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1882) Eötvös Loránd levelei Réthy Mórnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1882) Eötvös Loránd tanulmányai. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1882) Jegyzék azon physikai, meteorologiai és csillagászati munkákról, melyek 1882-ben az akadémiai nagyjutalomra és a Marczibányi jutalomra az akademia ügyrendének értelmében pályázhatnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1882) Jelentés a m. t. akademia math. és természettudományi állandó bizottságának működéséről az 1882. évben. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1882) A m. tud. akademia math. és természettudományi állandó bizottságának 1883. évi költségvetése. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1881) Eötvös Loránd a m. tud. akadémia matematikai és természettudományi állandó bizottság 1881. évi munkásságáról. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1881) Eötvös Loránd egyetemi előadása: Elektricitás. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1881) Eötvös Loránd kitüntetései. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1881) Eötvös Loránd levele id. Kosztolányi Árpádnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1881) Eötvös Loránd tanulmányai magyar és német nyelven. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1881) Eötvös Loránd támogatáskérése Lojka Hugó növénytani kutatóútjához. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1881) Eötvös Loránd támogatáskérése Róth Samu kutatóútjához. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1881) Szigorlati Napló Ms 5092/116. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1881) Szigorlati Napló Ms 5092/117. (Manuscript)

Borbás, Vince (1880) Borbás Vince nyugtája. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Vélemény Réthy Mór két értekezéséről. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével kapcsolatos kutatásairól. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd akadémiai elnöki működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd egyetemi tanári működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Horváth, László (1880) Eötvös Loránd képviselői működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd kísérleti fizikai előadásai. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd kísérleti természettani előadásai. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd levelei Heller Ágostnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd rendes akadémiai tagsági ajánlása Fröhlich Izidorról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) Eötvös Loránd tanulmányai. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1880) Szigorlati Napló Ms 5092/114. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1880) Szigorlati Napló Ms 5092/115. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1880) Tiszteletbeli tagsági ajánlás Széchenyi Béláról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1880) A m. tud, akadémia mathematikai és természettudományi állandó bizottságának 1881. évi költségvetése. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1879) Vélemény Dr. Mártin Lajos Réthy Mór tanulmányára adott válaszáról. , Budapest (Manuscript)

Heller, Ágost (1879) Heller Ágost levelei Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1879) Vélemény Reusz Adolf hőtani elméletéről. , Budapest (Manuscript)

Trefort, Ervin (1878) Trefort Ervin levele Eötvös Lorándnak. , Zwornik (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1878) Eötvös Loránd egyetemi előadásai 1878-tól. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1878) Eötvös Loránd kísérleti természettani előadásai 1878-tól. , Budapest (Manuscript)

UNSPECIFIED (1878) A Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának iratai. , Budapest (Manuscript)

Csengery, Antal (1877) Eötvös Loránd közülési felolvasásáról. , Budapest (Manuscript)

Gruber, L. and Kondor, G. and Tass, A. (1877) Az egyetemi csillagászati intézetre és a svábhegyi csillagvizsgálóra vonatkozó iratok. , Budapest (Manuscript)

Szabó, (1877) Bejelentés Eötvös Loránd közülésen tartandó előadásáról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1877) Bírálat egy Grósz János által tervezett gépről. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1877) Eötvös Loránd mechanikai alapelvek előadásai. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1877) Eötvös Loránd tanulmánya. , Budapest (Manuscript)

Szily, Kálmán and Kondor, Gusztáv and Eötvös, Loránd (1876) Bírálat az 1870-75-ben megjelent, magyar nyelvű mechanikai, mathematikai, természettani és csillagászati munkákról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1876) Eötvös Loránd iratai a tanárvizsgáló bizottsági működésével kapcsolatban. , Budapest (Manuscript)

Darabant, Ignác (1874) Darabant Ignác levele Eötvös Lorándnak. , Pécsvárad (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1874) Bírálat Farkas Gyula: A fénysugarak rezgésszáma és törésmutatója közt fenálló törvény című tanulmányáról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1874) Eötvös Loránd akadémiai levelezőtagsági ajánlása König Gyuláról. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1874) Eötvös Loránd levele Toldy Ferencnek. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1872) Eötvös Loránd akadémiai és díszdoktori oklevelei. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1872) Eötvös Loránd egyetemi tanári kinevezései. , Budapest (Manuscript)

Szily, Kálmán (1872) Eötvös Loránd kiküldése a Természettudományi Társulat részéről a Könyvkiadó Bizottságba. , Pest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1872) Eötvös Lorándnak fizetési, birtok-, örökösödési iratai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1872) Eötvös Lorándra vonatkozó újságkivágatok, nyomtatványok. (Manuscript)

Szily, Kálmán (1872) Szily Kálmán akadémiai levelező tagsági ajánlása Eötvös Lorándról. , Buda (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1871) Eötvös Loránd tanulmánya. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1871) Eötvös Loránd egyetemi előadásai 1871-1872-ben. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1871) Eötvös Loránd kísérleti jegyzetei, feljegyzései. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1871) Eötvös Loránd úti feljegyzései és naplója magyar és német nyelven. , Pest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1870) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven, 186?-1870. (1.). (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1870) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven, 186?-1870. (2.). (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1870) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven, 186?-1870. (3/1-92.). (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1870) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven, 186?-1870. (3/93-211.). (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1870) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven, 186?-1870. (4/1-132.). (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1870) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven, 186?-1870.(4/133-250.). (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1869) Colloquien Heft für Richelot's Seminar. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1869) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 18-20. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1869) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 21-22. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1869) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 23-24. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1869) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 25. , Heidelberg (Manuscript)

Pekár, Dezső (1869) Pekár Dezső anyaggyűjtése Eötvös Loránddal kapcsolatban. , Königsberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1869) Richelot Vorlesungen über Mechanik. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 14.I. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 14.II. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 15. I-V. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei 15. VI-X. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei I. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei II. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd tanulmányai magyar, német nyelven. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1868) Eötvös Loránd úti feljegyzései és naplója magyar és német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1867) Eötvös Loránd egyetemi bizonyítványai, leckekönyvei magyar, latin, német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1867) Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei. , Heidelberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1867) Eötvös Loránd tiszteleti és rendes egyesületi tagságai, 1867-1919. , Budapest (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1867) Eötvös Lorándnak vegyes személyi iratai. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1865) Eötvös Loránd vegyes anyaggyűjtése. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1863) A hon sorsa. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1860) Eötvös Loránd levele Széchenyi Bélának. , Pest (Manuscript)

Welcker, E. (1859) Welcker E. levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Eötvös, József (1858) Eötvös József levele Charles Forbes René de Montalembert-nek. (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1858) Eötvös Loránd egyetemi tanári működésével kapcsolatos iratok. , Budapest (Manuscript)

Bunsen, Robert Wilhelm (1848) Vorlesungen über Experimentalchemie. , Heidelberg (Manuscript)

Gnaden, E. and Jedlik, Ányos and Albert, Ferenc (1832) A gellérthegyi csillagvizsgálóra vonatkozó iratok. , Gerhardsberg (Manuscript)

Eötvös, Loránd (1830) Eötvös család iratai. (Manuscript)

Pasquich, János and Littrow, J.J. and Mayer Lambert, Ferenc and Tittel, Pál (1813) A gellérthegyi csillagvizsgálóra vonatkozó iratok. (Manuscript)

UNSPECIFIED Az 1848-as márciusi események leírása. (Manuscript)

Batthyány, Elemér Battyány Elemér levele Eötvös Lorándnak. , Bécs (Manuscript)

Bauer, Antalné Bauer Antalné levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Bánffy, Györgyné Bánffy Györgyné levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Wegel, Carl Carl Wegel névjegye. , Bremen (Manuscript)

Tangl, Károly Chemiai fizika. (Manuscript)

Eötvös, Ilona Eötvös Ilona levele Eötvös Lorándnak. , Wiesbaden (Manuscript)

UNSPECIFIED Eötvös Loránd arcképe. (Manuscript)

UNSPECIFIED Eötvös Loránd hagyatékában lévő fényképek. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól, 1-2. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól, 14-15. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól, 16-19. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól, 3-5. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól, 6. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól, 7. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól, 8-13. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei a folyadékok felszíni feszültségével, a kapillaritással kapcsolatos kutatásairól: 20-23. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Balaton és környéke (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd jegyzetei, kísérleti megfigyelései a gravitációval kapcsolatban. , Gellérthegy és környéke (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd levele Berzeviczy Albertnek. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd levele Gyulay Pálnak. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd levele Márki Sándornak. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd levélfogalmazványa ismeretlennek. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd magyar-német szakszótárai. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd magyar-német szakszótárai. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd magyar-német szakszótárai. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd németországi egyetemi jegyzetei német nyelven. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban : Földi influencia, 5103/4. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban : Mágnességi mérések, 5103/2. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban : Mágnességi mérések, 5103/3. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/14-16. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/17. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/18-19. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5103/5. (Manuscript)

Eötvös, Loránd and Pekár, Dezső Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban, 5104/4-6. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd vegyes jegyzetei a mágnességgel kapcsolatban. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd vegyes jegyzetei, kísérleti feljegyzései. (Manuscript)

UNSPECIFIED Eötvös Loránd és Ilona egy ismeretlen hölgy társaságában. (Manuscript)

Eötvös, Loránd Eötvös Loránd úti feljegyzései és naplója magyar nyelven. (Manuscript)

Vassails, Gérard Eötvös Lorándra vonatkozó anyagok. (Manuscript)

UNSPECIFIED Faraday életével és munkásságával kapcsolatos fényképek. (Manuscript)

UNSPECIFIED Fizikai kísérletek ábrái. (Manuscript)

Fraknói, Vilmos Fraknói Vilmos levele Eötvös Lorándnak. , Róma (Manuscript)

Ziessen, Geheimrath von Geheimrath von Ziessen névjegye Eötvös Lorándnak német nyelven. (Manuscript)

Hoffmann, Matild Hoffmann Matild névjegye Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Igó, Jánosné Igó Jánosné levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Korda, Désiré Korda, Désiré névjegye Eötvös Lorándnak. , Zürich (Manuscript)

UNSPECIFIED Lechner Ödön munkásságának ismertetése. (Manuscript)

Marenzi, Ferenc Marenzi Ferenc Károly levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Maskil, el Dal Maskil el Dal levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Medveczkyné Zichy, M. Medveczkyné Zichy M. névjegye Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Méray-Horváth, Károly Méray-Horváth Károly levele Eötvös Lorándnak. , Budapest (Manuscript)

Pekár, Dezső Pekár Dezső hagyatékában lévő fizikai dolgozatok. (Manuscript)

Pepsot, Pepsot levele megnevezetlennek. (Manuscript)

Reményi, Ede Reményi Ede névjegye Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

Riedl, Frigyes Riedl Frigyes levele Eötvös Lorándnak. (Manuscript)

UNSPECIFIED Szigorlati Napló Ms 5092/113. (Manuscript)

Székely, Aladár Székely Aladár: Eötvös Loránd arcképe. , Budapest (Manuscript)

Tangl, Károly Tangl Károly egyetemi működése. (Manuscript)

Tangl, Károly Tangl Károly előadása a relativitáselméletről. (Manuscript)

Vachott, Károly Vachott Károly levele Eötvös Lorándnak. , Gyulakeszi (Manuscript)

Vasko, Lőrinc Vasko Lőrinc levele Eötvös Lorándnak német nyelven. , Budapest (Manuscript)

Voinovich, Géza Voinovich Géza Eötvös Lorándról. (Manuscript)

Eötvös, Loránd A m. tud. akadémia physikai szertárának ügyében kiküldött bizottmány jelentése. (Manuscript)

UNSPECIFIED Értesítés az Akadémia levelező tagjává való megválasztásról. (Manuscript)

This list was generated on Mon May 27 08:14:32 2024 CEST.