REAL-MS

Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 121.

Byambiin, Rinčen (1957) Ms_Mong_305_a / [Specimens of the soyombo script; no title (first sheet)]. (Manuscript)

Byambiin, Rinčen (1957) Ms_Mong_305_b / [Specimens of the soyombo script; no title (second sheet)]. (Manuscript)

Byambiin, Rinčen (1957) Ms_Mong_305_c / [Specimens of the soyombo script; no title (third sheet)]. (Manuscript)

, Oyungerel (1946) Ms_Mong_260 / Sin-e nayiraγuluγsan yerü-yin medel. (Manuscript)

Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] and , Manggalam (1930) Ms_Mong_226 / Tngri-eče ǰayaγatai boγda Činggis qaγan-u domoγ orošiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1929) Ms_Mong_44 / Dengtan bijiu 登壇必究 (Yiyu 譯語). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1927) Ms_Mong_47 / Ilan hacin-i hergen kamciha buleku bithe = Γurban ǰüil-ün üsüg qabsuruγsan toli bičig = Santi hebi wenjian 三體合璧文鑑. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1910) Ms_Mong_51 / Emu justan-i bithe (jaici debtelin). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_130 / Siddhi-tü köüriyin xouli. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_151 / Ongγoyin γanzaγan sang büü, dalalγai büi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_157 / Be'riyin kürüdü orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_166 / Γal-un tngri-yin urida yabuγulqu sang takilγ-a orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_168 / Γal-un takilγ-a sudur-a orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_173 / Boγda Činggis-yin bsang takilγ-a kereg üiles-yi türgen bütegegči Činggil-yin dalai kemegči orosibai. (Manuscript)

, Aγvangdorǰi = Ngag-dbang rdo-rje (1900) Ms_Mong_174 / Čorǰi blam-a Aγvangdorǰi-bar ǰokiyaγsan tngri delekei γaǰar oron-u sang takilγ-a orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_182 / Boqdo b(ay)sanggiyin sudur orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_183 / [Divination; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_187 / [Očiro-da-ra boqdo gegēn-tana nayiman duγāri töröliyin lungdung surγalγal]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_189 / [Astrological text; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_190 / Ġab-cayin xurangγui tobči. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_201 / [Boγda Bančin erdeni Dalai blam-a-yin gegen boγda Činggis qaγan-narun ǰarliγ-un bečig]. (Manuscript)

, Siregetü güüši (1900) Ms_Mong_212 / Yôgajaris-un erketü degedü getülgegči Milarasba-yin rnam-tar : Nirvan kiged qamuγ-i ayiladuγči-yin mör-i üǰegülügsen kemegdekü orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_214 / Modun-u šasidar neretü sayin nomlal qoyar yosun-u nayiγuγsan ǰaγun möčir-tü kemekü orosiba = Legs par bshad pa Shing gi bstan chos lugs gnyis yal 'dab brgya ldan zhes bya ba bzhugs so. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_219 / 'Phags pa Don dam pa'i chos gyis rnam par rgyal ba zhes bya ba thegs pa chen pe'i mdo bzhugs so = Xutuqtu önömnököyin nom-yēr teyin sayidaqsan kemēke yeke kölgöni sudur orošiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_227 / Umar-a ǰüg-ün Šambhala-yin oron-u ǰokiyal ba Šambhala-yin qaγad-un nomlal orošibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_232 / Temür morin ǰil-eče ekilen keb-tür seyilgegsen Mongγol nom-ud-un qoyaduγar ġaršaγ. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_233 / [An-a-yin dačang-un sin-e bar-un γarčiγ]. , An-a-yin dačang = Aninsk (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_236 / Gser gyi rnga sgra'i mdo = Altan kegürge kemekü sudur orosibai. (Manuscript)

, Lubsangġaldan = Blo-bzang dga'-ldan and , Banǰaraγči (~ Pañča-raġš-a) (1900) Ms_Mong_247 / Buyan-u ǰüil-dür duradqan üiledügsen temdeg bičig orosibai (~ Bu-yan-nas cus-le-dor tur-da-hang 'us-le-da-sen them-dek). , Bde-chen lhun-'grub gling (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_258 / Köbegün ögligči Üsiyangdar qan köbegün-ü nigen bölüg namtar orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_262 / [Buddhist Admonition; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_264 / Ačitu Geser boγda qaγan-u sang-ud orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_268 / Γangdn teb-ün gürü-eče Abada-yin gegegen-e surγali. , Amur bayasqulangtu keyid (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_276 / [Gesen-e qaγan № 22–32. (~ Mongol Tales of the 32 Wooden Men)]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_281 / [Tibeto-Oirat Glossary; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_294 / Boγda Činggis qaγan-u sang takil üiledküy-yin yosu Kereg küsel-i türgen bütügegči čenggel-ün kemegdeküi orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_295 / Erte urida yeke baγ-a Mongγol-un biy-e-dü boγda eǰen Činggis qaγan-u sitügsen altan sülde-yin sang orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_296 / Suutu boγda Činggis qaγan-u gegegen-e ergükü öčig. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_299 / Kündü γartai Sabariyin bölöq (from the J̌angγar epic). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_309 / [Aphorisms; no title]. (Manuscript)

, Zaya pandita and , Dalai onbo (1900) Ms_Mong_313 / Xutuq-tu yeke toniluqsan züq-tü delgereqsen (gemšin γašoudaxui-bēr kilince arilγan burxandu bütēküi maši zokōqči kemēkü) yeke külgüni sudur orošibo. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_319/1 / Ši mergen noyan-u sidkegsen kereg-ün esi toγtaγal kemekü teüke. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_319/2 / Ši mergen noyan-u sidkegsen kereg-ün esi toγtaγal kemekü teüke. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_319/3 / Ši mergen noyan-u sidkegsen kereg-ün esi toγtaγal kemekü teüke. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_43 / Renlunlei 人倫類 = Kümün-ü esi-yin ǰüil = Niyalmai ciktan-i hacin [Section of a Chinese-Mongol-Manchu Glossary; no general title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_50 / [Chinese-Manchu-Mongol Glossary; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1900) Ms_Mong_82 / Qutuγ-tu Molon toyin eke-tür-iyen ači qariγuluγsan kemekü sudur orosiba (= Qutuγ-tu yeke quriyangγui-tu bodisung eke-tür-iyen ači tusa-yi qariγuluγsan yeke kölgen sudur). , Peking / Beijing (Manuscript)

, Aγvangdandar Alaša lharamba (1887) Ms_Mong_228 / Mongγol üsüg-ün yosun-i sayitur nomlaγsan kelen-ü čimeg kemegdekü orošiba. (Manuscript)

, Bza' rin-po-che dharmarāja chos-rje and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1870) Ms_Mong_245 / Bodi mör-ün ǰerge Amur mör-ün üges udqas-un ǰirüken čikin-ü ündüsülel ubadis-un čiqula šim-e kemegdekü orošiba (= Pos-da mur-ri'ing cer-ke, 'am-mar mur-ri'ing 'ug-ke-se, 'u-thak cur-ri-he ci-he-nas, 'un-de-sel-le 'ub-da-se). , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

, Tsong-kha-pa and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1870) Ms_Mong_246 / Itegel Abida burqan-u ariluγsan oron Suḳavadi-dur törökü irügel orosiba. , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

, 'Bkri-khung-pa and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1869) Ms_Mong_237 / Abural burqan baγši-yin gegen-ü arban qoyar ǰokiyal-un maγtaγal orosiba. , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

, J̌o-bo Atiśa Šrī Dīpaṃkara-jñāna = Dpal Mar-me-mjad ye-shes and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1868) Ms_Mong_238 / Bodisadu-a-nar-un cindamani erike kemegdekü orosiba. , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

, Jñānadhvaja [= Bilig-ün tuγ = Shes-rab rgyal-mtshan] and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1868) Ms_Mong_249 / Itegel-ün kötölbüri Siddi bükü-i γarγaγči kemegdekü orošiba (= Skyabs 'gro'i 'khrid). , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1868) Ms_Mong_250 / Γurban sanvar-tan-u yerü-yin namančilal orosiba (= Sdom gsum bshags pa). (Manuscript)

Čaqar gebši, Sumatiśīlaśrībhadra = Blo-bzang cul-khrims dpal-bzang-po and , Vāgindrasumatikalpabhadradāna (1868) Ms_Mong_252 / Sukavadi-yin oron ǰokiyal-i üilegsen üge Ariγun oron-u erdem-i todorqay-a üǰegülkü bilig-ün toli kemegdekü orošiba. , Dašičoyinpolling [= Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij dacan] (Manuscript)

, Bsod-nams grags-pa Panchen and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1868) Ms_Mong_311 / Mergen teneg-i šinǰilekü sayin nomlal Čaγan lingqus-un baγlaγ-a kemegdekü šastir. , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

UNSPECIFIED (1861) Ms_Mong_293 / Uγ iǰaγur, γarbul toγoloγsan bečig bolai (Barun Harganatskago roda; inorodci). (Manuscript)

, Siregetü güüši (1850) Ms_Mong_124 / Yogaǰaris-un erketü degedü getülgegči Mila rasba-yin rnam-tar nirvan kiged qamuγ-i ayiladuγči-yin mör-i üǰegülügsen kemegdekü orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_143 / Geser qaγani nigen ekitü cadaγ. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_153 / Γangǰuγ-a-[n]u sudur. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_155 / Buǰar tüidker-nuγud arilγaγči sang-un sudur tegüsbei. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_158 / Sokevadiyin irȫl orošiboi. (Manuscript)

, Tsong-kha-pa (1850) Ms_Mong_159 / Naγaǰanayin irȫl Šatu üye kemēkü orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_167 / Γal tenggeri takixu sudur orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_171 / Tngri-tü takil ergükü sačul orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_195 / Sünesün ecekü bičiq. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_217 / Qutuγ-tu včir-iyar oγtaluγči sudur orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_218 / Qutuγ-tu včir-iyar oγtoluγčii (bilig-ün činadu kiǰaγar-a kürügsen neretü yeke kölgen sudur) orošiba. (Manuscript)

, Ratnaśāsanadīpaṃkara = btsun-pa Dkon-mchog bstan-pa'i sgron-me and , sngags-ram-pa Dkon-mchog kun-dga' [= Ratna-ānanda] (1850) Ms_Mong_229 / Bdag gzhan mnyam brdze sgom tshul bzhugs so = Öber-e busu-i tegši arilǰiqui-yi bisalγaqu yosu orošibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_234 / Arban γurban burqan-tu Yamandaġa-yin abišig-un üngdüsün blam-a-narun ǰalbiril kemegdekü orošiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_235 / Ston pa ShA kya thub pa'i bstod pa byin rlabs nyer 'jug ces bya ba bzhugs so = Baγši Šagimuni-yin maγtaγal Adiš-did-i dötö oroγuluγči orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_242 / Yirtinčü-yin sayin maγu yabudal-un ilγal-i üǰegülegči sayin nomlal-ača qoyaduγar degedüs-nuγud-un yosun-i daγan tedkükü-yin ǰüil orošiba = 'Dzig rten gyi bzang ngan spyod tshul. (Manuscript)

, Rdo-rje dge-slong and , Bstan-'dzin dge-shes (1850) Ms_Mong_243 / Yirtinčü-yin sayin maγu yabudal-un ilγal-i üǰegülegči sayin nomlal-un dooradus-un yabudal-un gem-i üǰegülegsen qoyaduγar ǰüil orošiba. (Manuscript)

, Sumativajra = Blo-bzang rdo-rje = Lubsangdorǰi (1850) Ms_Mong_244 / Yirtinčü-yin nom-un yosun-i todorγulan üiledügči toli kemegdekü orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1850) Ms_Mong_298 / [The Origin of the Khori-Buryats; no title]. (Manuscript)

, Aγvangdandar Alaša lharamba (1838) Ms_Mong_5 / Brda' yig ming don gsal bar byed pa'i Zla ba'i 'od snan zhes bya ba bzhugs so = Ner-e udq-a-yi tododqaγči Saran-u gegen gerel kemegdekü dokiyan-u bičig orosiba. , Peking / Beijing (Manuscript)

, Delek and , Fugiyôn/Fujun (1830) Ms_Mong_24 / San he yu lu 三合語錄 = Γurban ǰüil-ün üsüg qadamal bičigsen ügen-ü bičig = Ilan hacin-i hergen kamcibuha gisun-i bithe. , Peking / Beijing (Manuscript)

, Siregetü güüši and , Sigüge gingli (1800) Ms_Mong_122 / Boγdasun nom čaγan linqu-a-yin sudur. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_131 / Arban zügiyin ezen Geser boqdo xan arban tabun tolγotu Andulman xani daruqsan touǰi orošiboi. (Manuscript)

, Ngag-dbang bstan-dar (1800) Ms_Mong_140 / Brda' yig ming don gsal bar byed pa'i zla ba'i 'od snang zhes bya ba bzhugs so = Ner-e udq-a-yi tododqaγči Saran-u gegen gerel kemegdekü dokiyan-u bičig orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_156 / Geser boγda-yin takilγ-a. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_169 / Γal-yin taki'lγ-a sudur γal tngri-yin sang dalalγ-a orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_170 / Tenggeri-yin sang min. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_172 / Erketü möngkü tenggeriyin sang orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_178 / Arban ǰüg-ün eǰen Geser qaγan-u ǰarliγ orosibai. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_181 / Altan serēǰim orošibo. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_193 / Eredni noyan qutuγ-tu-yin surγal orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_194 / Manǰuširi-yin kürdü buu <...> bükün-ni čidaγči gem-üd-i arilγaγči-yin sudur ed-ün sang erdeni-yin qubi gesigün kemeküi orosibai. (Manuscript)

, Zaya pandita (1800) Ms_Mong_216 / Xutuqtu biligiyin činadu kürüqsen Tasuluqči očir kemēkü yeke kölgöni sudur orošibo. (Manuscript)

, Sumatiśāsanadhara = Blo-bzang bstan-'dzin and , Sayin oyutu = Blo-bzang = Sumati (1800) Ms_Mong_221 / Yertencüyin toli orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_222 / [Fragment of Siddhi-tü küür = Vetālapañcavimśati №26; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_239 / J̌irγuγan ma-ni-yin tusa erdem-ün udq-a tayilburi orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_240 / Qubitan-i nom-dur duridqaqu daγulal orosiba. (Manuscript)

, Ce-'phel dbang-phyug rdo-rje Bisireltü mkhan-po pandita and , Ratnavajra [= Erdeni očir] dge-slong (1800) Ms_Mong_241 / Ġanǰuur-yin Dangbaniršaγ-dur γaruγsan 36 ǰüil bired-ün nomlal-i tusbüri-eče tobčilan qurayaǰu öber öber-ün segül-dür Aray-a-balu-a-dur ǰalbaril talbiǰu ma-ni ǰokiyaγsan orosibai. (Manuscript)

, Galdan gelüng (1800) Ms_Mong_248 / Ačitu blam-a-yin gegen-ü qoyitu-yin geriyes üge orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_251 / Yerü qara gerten-ü angqarun abqu surγal-nuγud orošibai (~ Ker-ki-tan-nas sur-ka-la). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_267 / Qalq-a Mongγol-un oron-tur angqan burqan-u šaǰin-u eke-yi oluγsan učar (anu). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_284 / Geser xāni sang orošibo. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_285 / Xutuqtu biligiyin činadu kürüqsen Tasuluqči očir kemēkü yeke kölgöni sudur orošibo. (Manuscript)

, Tsong-kha-pa and Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I, Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, Pan chen lama I and , 'Dzam-byangs bzhed-pa dkon-mchog 'jigs-med dbang-ldan and , Rol-pa'i rdo-rje Lcang-skya and , Bsod-nams rgyal-mtshan chos-rje and , Aγvangdorǰi = Ngag-dbang rdo-rje (1800) Ms_Mong_312 / Nasun-u ečüs-tür čiqula tusa-tai ubadis Endegürel-tü üǰegdel-i qoγosun činar-tur getülgegči kemegdekü orošibai. , Dga'-ldan bshad-grub gling, An-a-yin dačang (Ana) = Aninsk (Manuscript)

, Bsod-nams grags-pa Panchen and , sayin nomlal ügülegči Vāgindradharmakīrtti and , Dbyangs-can dga-ba'i blo-gros and Vāgindrasumatikalpabhadradāna, [= Öglige bandi = Ngag-dbang blo-bzang bskal-bzang sbyin-ba] (1800) Ms_Mong_324 / Mergen kiged teneg-i sinǰilekü tegüs buyan-tu sayin nomlal Čaγan lingqus-un baγlaγ-a kemegdekü šasdar-un tayilbur Naran gerel neretü orosiba. , (Geldan) Dašičoyinpolling [=(Dge ldan) Bkra shis chos 'phel gling] keyid / Onon čügel dačang [= Čugol'skij/Čicanovskij dacan] (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_42 / Mongγol Kitad üsüg-iyer qabsuruγsan toli bičig. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_56 / Kötel oboγan-i takiqui sudur bui. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1800) Ms_Mong_96 / Man Han tongwen 滿漢同文 : Xinchu duixiang Menggu zazi 新出對象蒙古雜字. (Manuscript)

, Siregetü güüši and , Lcang-skya Lalitavajra (Čenggegči včir) (1756) Ms_Mong_141 / Yôgačaris-un erketü degedü getülgegči Milarasba-yin rnam-tar : Nirvan kiged qamuγ-i ayiladuγči-yin mör-i üǰegülügsen kemegdekü orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1750) Ms_Mong_123 / Qutuγ-tu degedü Altan gerel-tü (erke-tü sudur-nuγud-un qaγan neretü yeke kölgen) sudur orosiba. , Peking / Beijing (Manuscript)

UNSPECIFIED (1750) Ms_Mong_91 / [Manchu-Chinese-Mongol-Oirat thematical dictionary; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1741) Ms_Mong_317 / [Notes on Chronology and Geography; no title]. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Ms_Mong_116 / Likhitaṃ lavaṅga-puṣpaṃ saṃketa navair-purânayo-vyatasthâna-kâša-dešasya-vihara-tisa = Brda gsar rnying gi rnam bzhag gsal bar ston pa'i reg zig Li shi'i me tog ces bya ba bzhugs lags so. (Manuscript)

, Tsong-kha-pa and J̌arud, Shes-rab dge-cul güüši and Urad, Dharma (1700) Ms_Mong_253 / Urγumal ǰalaγu orosiba. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Ms_Mong_321 / Yeke serigün oi neretü sudur & Yeke niγuča tarni-yi daγan bariγči sudur. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Ms_Mong_322 / Qutuγ-tu Doloγan tegünčilen iregsen-ü erten-ü irüger-ün ilγal delgeregsen kemegdekü yeke kölgen sudur. (Manuscript)

UNSPECIFIED (1700) Ms_Mong_94 / Sman sna tshog gi per chad = Eldeb em-ün garčiγ orosibai = Yao ming 藥明. , Peking / Beijing (Manuscript)

, Čoγtu guiši toyin and , Erdeni baγši and , Biligtü ubaši oki and , Senčin baγši (1600) Ms_Mong_318 / Degedü Milarasba-yin čadig. , Peking? / Beijing? (Manuscript)

, Sa-skya Paṇḍita Kun-dga’-rgyal-mtshan and , Sonom Gara (1600) Ms_Mong_54 / Subašidan-a erdeni = Sayin üge-tü erdeni-yin sang neretü šastir. (Manuscript)

, Shes-rab Seng-ge and , Yon-tan bzang-po (1600) Ms_Mong_77 / Qutuγ-tu degedü Altan gerel-tü erketü sudur-nuγud-un qaγan neretü yeke kölgen sudur. (Manuscript)

, Shes-rab Seng-ge and , Ayuši güši and , Chul-khrims rgya-mtsho and , Yon-tan bzod-pa and , J̌okistu ubasi and , Badm-a and , Mergen uran nomči (?) and , Badm-a naγar (1600) Ms_Mong_78 / Yeke mingγan-i daruγsan ner-e-tü sudur (Tabun ayimaγ tarnis-un sudur). (Manuscript)

UNSPECIFIED (1600) Ms_Mong_99 / Türbel ügei ečige eke-yin ači qariγulqui neretü sudur & Dalai blam-a-yin ečige eke-degen ači qariγulqui neretü sudur. (Manuscript)

Čaqar gebši, Blo-bzang cul-khrims Ms_Mong_152 / Čaqar gebši blam-a-tan-u ǰokiyaγsan γangǰuγ-a-[n]u sudur orosibai. (Manuscript)

, Zaya pandita Ms_Mong_154 / Xara ama kele amurliulun üyiledüqči kemēkü sudara orošiboi. (Manuscript)

UNSPECIFIED Ms_Mong_184 / J̌ibzan d[a]mbai D[a]ran-natan boqdani narani gege noml[o]qson zrilq orošiboi. (Manuscript)

This list was generated on Sat Nov 27 21:57:00 2021 CET.