REAL-MS

Böngészés, Szakterület

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Csoportosítás: Szerzők|Tétel típus
Ugrás: Kézirat
A tételek száma ezen a szinten: 100.

Kézirat

MEGHATÁROZATLAN Kottás énekeskönyv. (Kézirat)

MEGHATÁROZATLAN Kuun Irma névjegyei. (Kézirat)

MEGHATÁROZATLAN (1906) Kuun Kocsárd és Kuun Géza szobrai ügyében a szászvárosi Ref. Kollégium felhívása és gyűjtőíve. , Kolozsvár-Szászváros (Kézirat)

MEGHATÁROZATLAN (1919) Rédey Tivadarnak írott levelek. , Budapest (Kézirat)

MEGHATÁROZATLAN (1780) Régi magyar énekek (1789 k.). (Kézirat)

Almásy, Sámuel (1834) Magyar Dalnok. (Kézirat)

Balázs, Béla Balázs Béla misztériumai német fordításban: Ritters Blaubarts Burg (ford. Josef Kalmer); Fee Ferne; Das Blut der heiligen Jungfrau. (Kézirat)

Balázs, Béla Cím nélküli forgatókönyvtöredék. (Kézirat)

Balázs, Béla Das richtige Himmelblau. Filmforgatókönyv. (Kézirat)

Balázs, Béla Der Drache kehrt wieder. Filmforgatókönyv. (Kézirat)

Balázs, Béla Santitarka. Filmforgatókönyv. (Kézirat)

Balázs, Béla Sehr geehrter Herr Doktor…. (Kézirat)

Balázs, Béla Sturmhexe. Filmforgatókönyv. (Kézirat)

Batthyány, Ervin (1899) Batthyány Ervin levele Voinovich Gézának. , H. n. (Kézirat)

Batthyány, Ervin és Voinovich, Géza (1893) Batthyány Ervin és Voinovich Géza levelei Heller Farkasnak, 1893–1898. , Budapest (Kézirat)

Both, István (1917) Kincs Gyula-emlékbeszéd. , Zilah (Kézirat)

Báthori, István (1603) Ecsedi Báthori István meditációi, 1603–1605. , Ecsed (Kézirat)

Faragó, József (1924) Faragó József levelei Csekey Istvánnak. , Helsinki (Kézirat)

Fekete, János (1798) Galántai gróf Fekete János levelei Aranka Györgyhöz (1798–1800). , Pest (Kézirat)

Kovács, János (1900) Kovács János levele Szilády Áronnak. , Izsák (Kézirat)

Kovács, Kálmán (1889) Kovács Kálmán levele Kovács Imrének. , Halas (Kézirat)

Kovács, Lajos (1862) Kovács Lajos levelei Szilády Áronnak. , Körös (Kézirat)

Kovács, László (1862) Kovács László levele Szilády Áronnak. , Debrecen (Kézirat)

Kovács, Pál (1913) Kovács Pál levele Szilády Áronnak. , Kecskemét (Kézirat)

Kovács, Sándor (1888) Kovács Sándor levele Szilády Áronnak. , Hely nélkül (Kézirat)

Kovács, Zsigmond (1911) Kovács Zsigmond levele Szilády Áronnak. , Budapest (Kézirat)

Kovács-Sebestyén, Tibor (1909) Kovács-Sebestyén Tibor levelei Szilády Áronnak. , Szabadka (Kézirat)

Kovácsi, István (1887) Kovácsi István levele Szilády Áronnak. , Kárádfa (Kézirat)

Kovácsy, Gyula (1879) Kovácsy Gyula levele Szilády Áronnak. , Pécel (Kézirat)

Kovásznai, Sándor (1789) Kovásznai Sándor levelei Ráday Gedeonnak. , Marosvásárhely (Kézirat)

Kozma, Andor (1907) Kozma Andor levelei Szilády Áronnak. , Budapest (Kézirat)

Kresznerics, Ferenc (1790) Kresznerics Ferenc két dalgyűjteménye magyar, német és latin egyházi és világi dalokkal. (Kézirat)

Kuun, Géza Kuun Géza hiányos datálású levelei és táviratai Szilády Áronnak. (Kézirat)

Kuun, Géza (1858) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1858–1865. , Pest (Kézirat)

Kuun, Géza (1866) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1866–1870. , Genf (Kézirat)

Kuun, Géza (1871) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1871–1872. , Firenze (Kézirat)

Kuun, Géza (1873) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1873–1874. , Pozsony (Kézirat)

Kuun, Géza (1874) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1874–1877. (Kézirat)

Kuun, Géza (1878) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1878. , Graz (Kézirat)

Kuun, Géza (1879) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1879–1880. , Görz (Kézirat)

Kuun, Géza (1881) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1881–1884. , Graz (Kézirat)

Kuun, Géza (1885) Kuun Géza levelei Szilády Áronnak, 1885–1903. , Kolozsvár (Kézirat)

Kuun, Géza (1885) Kuun Géza, gr. levelei Thury Józsefnek, 1885–1905. , Maros-Németi (Kézirat)

Kuun, Géza és Szilády, Áron (1865) Kuun Géza és Szilády Áron nősülésére vonatkozó tréfás szerződés. , Kiskunhalas (Kézirat)

Kuun, Irma (1873) Kuun Irma levelei Szilády Áronnak. , Cilli (Kézirat)

Kuun, Irma (1877) Kuun Irma táviratai Szilády Áronnak és Kuun Gézának. , Déva (Kézirat)

Kuun, László (1871) Kuun László levelei Szilády Áronnak. , Dédács (Kézirat)

Kuun, Lászlóné (1872) Kuun Lászlóné Gyulai Constance levelei Szilády Áronnak. , Velence (Kézirat)

Kölcsey, Ferenc (1837) Kölcsey Ferenc levele Vörösmarty Mihálynak. , Cseke (Kézirat)

Kőnig, György (1901) Kőnig György levelei Szilády Áronnak. , Budapest (Kézirat)

Lengyel, József (1935) Lengyel József feljegyzései. , H. n. (Kézirat)

Lengyel, József (1951) A fehér sír. (Kézirat)

Lukács, György (1957) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1960) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1960) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1961) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1962) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1962) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1962) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1962) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1963) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1963) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1963) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1965) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Lukács, György (1967) Lukács György levele Hans Mayernak. , Budapest (Kézirat)

Mayer, Hans (1957) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1960) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1960) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1962) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1962) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1962) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1963) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1963) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Leipzig (Kézirat)

Mayer, Hans (1965) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Tübingen (Kézirat)

Mayer, Hans (1967) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Stockholm (Kézirat)

Mayer, Hans (1970) Hans Mayer levele Lukács Györgynek. , Hannover (Kézirat)

Obernyik, Károly Dalgyűjtemény Kölcsey Ferenc irományaival: Obernyik Károly thékájából való. (Kézirat)

Papp, Viktor (1952) Ady emlékek. , Budapest (Kézirat)

Pálóczi Horváth, Ádám Magyar Árion: azaz Muzsikai hang-mértékekre irott Énekek. (Kézirat)

Pálóczi Horváth, Ádám (1814) Ó és Új mint-egy Ötödfél-száz Énekek: ki magam csinálmánya, ki másé. (Kézirat)

Pálóczi Horváth, Ádám (1813) Ó és Új mint-egy Ötödfél-száz Énekek: ki magam csinálmánya, ki másé. (Kézirat)

Rédey, Tivadar (1940) A Greguss-díj. , Budapest (Kézirat)

Rédey, Tivadar Jókai színpadi tréfája – önmagáról. (Kézirat)

Rédey, Tivadar Kereszty István 1860–1944. (Kézirat)

Rédey, Tivadar Schöpflin szerepe irodalmi kritikánkban. (Kézirat)

Saenger, Samuel (1909) Saenger, Samuel levelei Hatvany Lajosnak. , Berlin (Kézirat)

Schmidt, József Bhagavad-gítá: Ind theozófikus költemény: Szanszkrit eredetiből fordította, bevezette és magyarázta Schmidt József. (Kézirat)

Szikszai, András (1750) Énekeskönyv. (Kézirat)

Szilády, Áron (1862) Szilády Áron levele Arany Jánosnak. , Halas (Kézirat)

Szilády, Áron Szilády Áron névjegye. (Kézirat)

Szomory, Dezső Az ígéret földje. Színmű 4 felvonásban. (Kézirat)

Tóth, István (1832) Áriák és Dallok. (Kézirat)

Voinovich, Géza (1898) Voinovich Géza levelei Heller Farkasnak. , H. n. (Kézirat)

Vörösmarty, Mihály (1850) Előszó. , H.n. (Kézirat)

Vörösmarty, Mihály (1850) „Húzd rá czigány...” [A’ vén czigány (A vén cigány)]. , H.n. (Kézirat)

Vörösmarty, Mihály (1800) Salamon király. (Fogalmazvány). , H.n. (Kézirat)

Vörösmarty, Mihály (1800) Tündérvölgy. (Részlet). , H.n. (Kézirat)

Vörösmarty, Mihály (1800) A két szomszédvár. (Elbeszélő költemény. Részlet.). , Pest[?] (Kézirat)

Wesselényi, Miklós (1846) Wesselényi Miklós levele Vörösmarty Mihálynak. , Zsibó (Kézirat)

sine, nomine (1779) Journal. (Kézirat)

A lista elkészültének dátuma: Tue Dec 18 13:18:29 2018 CET.