REAL-MS

Items where Subject is "P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: , | H | L | Q | S | W
Number of items at this level: 17.

,

, Batursang (1800) Ms_Mong_60 / Dorjiyungrung nirui tacikūi juse Batursang ni tacire. (Manuscript)

, Delek and , Fugiyūn (1830) Ms_Mong_24 / San he yu lu 三合語錄 = Γurban ǰüil-ün üsüg qadamal bičigsen ügen-ü bičig = Ilan hacin i hergen kamcibuha gisun-i bithe. , Beijing (Manuscript)

, Guušiga and , Dharmakīrti (1895) Ms_Mong_15 / Eldeb keregtü qaš qaγurčaγ neretü bečig orošibai. , [Beijing] (Manuscript)

, Güngsangnorbu and Yi 伊, Deqin 德欽 and Wang 汪, Ruichang 睿昌 (1928) Ms_Mong_97 / Mongγol udq-a-yin surγaqu bičig = Mengwen jiaokeshu 蒙文教科書. Mongγol Bičig-ün Qoriy-a., Beijing (Manuscript)

, Ngag dbang blo bzang chos ldan dpal bzang po and , Blo bzang nyi ma and , Ngag dbang skal bzang and , De efu Ms_Mong_93 / Bslab bya gces pa bco brgyad pa bzhugs = Juwan jakūn acangga sere tacihiyan = Arban nayiman keregtü kemekü surγal. , [Beijing] (Manuscript)

, Qokbatur [= Čoγbaγatur] and , Dinterbuku and , Nairelt [= Nayiraltu] (1931) Ms_Mong_85 / SINKƎZ MOXĜOL BITƎΓ : Nək Dəbtər. , [Tōkyō] (Manuscript)

, Renzong (1850) Ms_Mong_45 / Jakūn gūsai targabun i bithe = Naiman qosiγun-u čigerlel-ün bičig. (Manuscript)

, Rongxian and , Žušiyan and , Aulla (1927) Ms_Mong_47 / Ilan hacin-i hergen kamciha buleku bithe = Γurban ǰüil-ün üsüg qabsuruγsan toli bičig = Santi hebi wenjian 三體合璧文鑑. (Manuscript)

, Shichang 世昌 (1850) Ms_Mong_39 / Mengwen zhiyao 蒙文指要. , Kökeqota (Manuscript)

, Siregetü güüši (1930) Ms_Mong_13 / Eldeb üliger-ün dalai kemegdekü sudur orosiba. , Kökeqota/[Beijing] (Manuscript)

, Skyogs ston lo tsa Ngag dbang ron chen bkra shis dpal bzang po and , Bilig-ün dalai (1742) Ms_Mong_9 / Bhoṭasyabhāṣān-navapurāṅayas-saṃketa-viśesadeśana-subhāṣitaṃ Lavaṅga-pañjarāgara-nāma bijahāra = Bod kyi skad las gsar rnying gi brda'i khyad par ston pa legs par bshad pa Li shi'i gur khang zhes bya ba bzhugs = Töbed-ün kelen-ü sin-e qaγučin ayalγus-un ilγal-i üǰügülügči sayin ügetü Liši-yin ordu qarsi kemegdekü orošiba. , [Beijing] (Manuscript)

H

He, Chao and Xu, Wenying and Wang, Qian and Chen, Fu and Zhao, Tielin and Wan, Laifu and Zhu, Dengyin and Zhu, Lunhuan and Zhang, Zhibing (1913) Ms_Mong_26 / Mengwen zidian 蒙文字典. Beijing shoubian gaodebg yuejiao yinshua Mengwen zhi bu., Beijing (Manuscript)

L

Li 李, Youtang 有棠 and , Orbatu and , Temgetü (1928) Ms_Mong_92 / Liyoo ulus-un eki adaγ-un kereg yabudal-i temdeglegsen šastir. Mongγol Bičig-ün Qoriy-a., Beijing (Manuscript)

Liu 劉, Sanwu 三吾 and Sun 孫, Yuxiu 毓修 (1918) Ms_Mong_19 / Hua Yi yiyu 華夷譯語. Shanghai Commercial Press., Shanghai (Manuscript)

Q

Qaračin baraγun qosiγun-u, Ölǰei and She, Yunjing (1930) Ms_Mong_89 / Mongγol kelen-ü qarilčin kelelčikü üges. Tōkyō Bunkyudō – Mongγol Bičig-ün Qoriy-a., [Beijing] (Manuscript)

S

Szentkatolnai Bálint, Gábor (1800) Szentkatolnai Bálint Gábor önéletrajza. , Hely nélkül (Manuscript)

W

Wang 汪, Ruichang 睿昌 (1926) Ms_Mong_14 / Mongγol udq-a-yin ǰüil qubiyaγsan toli bičig = Mengwen fenlei cidian 蒙文分類辭典. Mongγol Bičig-ün Qoriy-a., Beijing (Manuscript)

This list was generated on Sat Jun 22 19:21:00 2024 CEST.