REAL-MS

KÍSÉRŐLEVÉL A SZERZŐI ZÁRADÉKHOZ

(A kiadó elérhetőségi adatai):

______________________________________________________________________

(Keltezés):

______________________________________________________________________

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Azzal az Önöknél megjelentetni tervezett következő folyóiratcikkel/monográfiával/könyvvel/könyvsorozattal kapcsolatban fordulok Önhöz, amelynek én vagyok a levelező szerzője:

Cím: ______________________________________________________________________

Levelező szerző: _____________________________________________________________

Folyóirat: ___________________________________________________________________

E cikk/könyv/könyvsorozat alapját képező kutatás a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és/vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) (társ)finanszírozásában [részesül] [részesült]. Az MTA és az OTKA az Európai Bizottság kezdeményezésével összhangban rendelkezik a tudományos kutatások eredményeinek „Nyílt hozzáférésű” megjelentetéséről. E rendelkezésnek szélesebb értelemben az a célja, hogy javítsa a közfinanszírozásból végzett kutatás eredményeihez való hozzáférés feltételeit.

E rendelkezésnek eleget téve, szeretnék kiegészítést csatolni a kiadói szerződéshez. A kiegészítés javasolt szövegét megfontolás és aláírás végett mellékelten küldöm.

Várom válaszát, és előre is köszönöm támogatását és együttműködését.

Tisztelettel:

______________________________________________________________________

(A levelező szerző neve és aláírása)

Mellékletek:
– A kiadói szerződés aláírt példánya
– A kiadói szerződés javasolt, a szerző által aláírt és a kiadó által aláírandó kiegészítése

MTA elnöki határozat a Tudományos Művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről:
http://mta.hu/data/cikk/11/97/91/cikk_119791/27_2012_elnoki_hat_Open_Access.pdf
http://real.mtak.hu/eprints/mandate.html (összefoglaló)

Tájékoztató az OTKA Open Access Mandate bevezetéséről:
http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=106&hir_reszlet=133

Az Európai Bizottság kezdeményezése:
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1