REAL-MS

SZERZŐI ZÁRADÉK

Kiegészítés a kiadói szerződéshez

1. Ez a kiegészítés módosítja és kiegészíti a következő folyóiratcikk megjelentetésére vonatkozó kiadói szerződést:

Cím: ___________________________________________________________________

Folyóirat: _______________________________________________________________

2. A szerződő felek:

Levelező szerző: __________________________________________________________

Kiadó: __________________________________________________________________

3. A felek megállapodnak abban, hogy ha ez a kiegészítés és a kiadói szerződés eltérő értelmezésre adnak lehetőséget, akkor e kiegészítés rendelkezései az irányadók, és a felek a kiadói szerződést ennek megfelelően értelmezik.

4. A kiadói szerződés esetleges ellenkező értelmű rendelkezései ellenére a szerző fenntartja magának a következő jogokat:

a szerző jogosult a megjelentetés időpontjában a megjelentetett változat (amennyiben a kiadói szerződés erre lehetőséget ad) vagy a megjelentetésre elfogadott végleges (szakmai bírálat utáni) változat elektronikus példányát intézményi és/vagy tudományterületi repozitóriumban elhelyezni,

a szerző ezen az adattáron keresztül ehhez az elektronikus példányhoz jogosult díjmentes hozzáférést biztosítani bárki számára a következő feltételekkel: azonnal, ha a tudományos publikáció „nyílt hozzáférésűként” jelenik meg, azaz ha a kiadó az elektronikus változatot ingyenesen rendelkezésre bocsátja; illetőleg a megjelentetéstől számítva legfeljebb tizenkét hónapon belül.

5. A nyilvántartás céljából a szerző arra kéri a kiadót, hogy e kiegészítés egy példányát aláírva juttassa vissza hozzá. Ugyanakkor azonban, ha a kiadó a folyóiratban vagy bármely más formában anélkül jelenteti meg a szóban forgó cikket, hogy e kiegészítés egy példányát aláírta volna, akkor a kiadó ezzel a megjelentetéssel e kiegészítés rendelkezéseit hallgatólagosan elfogadja.

SZERZŐ

_____________________________________

(levelező szerző az összes szerző nevében)

_____________________________________

Kelt:

KIADÓ

_____________________________________

_____________________________________

Kelt: