REAL-MS

Czech-kódex

UNSPECIFIED Czech-kódex. , Nagyvázsony (Manuscript)

[img]
Preview
PDF
K_42_Czech.pdf

Download (14MB) | Preview
Item Type: Other
Additional Information: MTA KIK Kézirattár, K 42. Pergamen – 120x91 mm. – 98 fol. – 1 hasáb, 15 sor. – Folió-számozás, custos, reclamans nincs. Signatura 1–16 mindig változó (a–q), 17–44 quaterniónként változó (R–z) betűk mellett folyószámmal, 45-től kezdve csak folyószám. Hiányzik az 1. levél, egy levél a 61. és 62. fol. közt és valószínűleg a végén egy üres levél. Írás: gothica textualis formata (fekete, vörös, kék). – Egy kéz: „F[rater] M” Díszítés: Iniciálék: 3v., 4v., 6r., 7r., 8v., 9v., 10v., 11v., 12v., 13v., 14r., 15v., 17r., 18v., 22r., 23v., 25r., 27v., 28r., 29r., 34v., 35r., 37v., 41r., 44v., 45v., 46v., 47v., 49r., 50v., 51v., 52v., 59v., 61v., 63r., 63v., 69r., 71r., 72v., 73v., 75r (2)., 75v., 77r., 78v., 79v., 81r., 82r., 83r., 84r., 85r., 87v., 88v., 89v., 91r., 93v; ebből 3v., 4v., 8v. virágos lapszéldísszel. Kötés: aranyozott egészbőr, arany metszéssel (XIX. sz. közepe, MTA). Bekötéskor erősen körülvágták, a díszek is megcsonkultak. Eredeti kötése akkor már hiányzott. Készült: Magyarország. Nagyvázsony (Veszprém megye), pálos kolostor. Tulajdonos: Magyar Benigna 1513. – [Margitszigeti domonkos apácák, 1531.] – [Nagyszombati klarisszák.] – „Ez a kőnyu Mienk S[oro]r Maria Victoriay" [= Gr. Balassa Mária Erzsébet Viktória apátnő, XVII. sz.] – Érsekújvári ferencesek. – 1851-ben ajándékozta az MTA-nak Golessényi Pantaleo, a mariánus ferences rendtartomány főnöke. Megjegyzések: A kódex a Festetich-kódex tartalmi kiegészítője. Nevét Czech Jánosról kapta, aki megtalálta és az Akadémia számára lemásolta. Kiadás: RMNye II. 1840. (Döbrentei Gábor, 4 lap facsimile is.) – Nytár XIV. 299–350. 1. (Volf György, 1890.) – A 2. sz. alatti rész külön kiadva, modern helyesírással RMKT I. 12–21.1. és betűhíven RMKT2 160–168. – Czech-kódex, 1513 a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata, bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi és a jegyzeteket irta N. Abaffy Csilla, a bevezetést írta N. Abaffy Csilla és Csapodi Csaba; kész. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1990 Bibliogr.: Magyar Tudós Társ. Évk. 2 (1835), 8–11., 64.1. – Akad. Ért. 11 (1851), 20.1. – Zolnai: Nyelvemlékeink. 1894. 198–202.1. (1 facs. melléklettel.) – Horváth Cyrill: Világiak régi magyar imádságoskönyvei. ITK 5 (1895), 257–279. 1. – Co-dexeink forrásai. 3. ITK 6 (1896), 498–500. 1. – Katona Lajos: Adalékok codex-irodalmunk forrásaihoz. ITK 11 (1901), 447–455.1. – Boros Alán: Zsoltárfordítás a kódexek korában. Bp. 1903. 75–78.1. – Bárdos Gy. József: Szent Brigitta tizenöt imádsága codexeinkben. Bp. 1903. – Katona Lajos: Ujabb adatok. 3. ITK 16 (1906), 332–334., 338–340., 342., 346. 1. – Gondán Felicián: Kinizsyné Magyar Benigna imádságos könyvei. (= Dolgozatok Békefi Rémig egyetemi tanári működésének emlékére. Bp. 1912. 196–211.1.) – Gondán Felicián: A középkori magyar pálosrend ís nyelvemlékei. Festetich- és Czech-kódex. Pécs 1916. – Szily Kálmán: Hogyan ejtsük ki a „Czech-codex” nevét? Magyar Nyelv 13 (1917), 15–16. 1. – Szily Kálmán: Három régi codexünk újabbkori történetéhez. Magyar Nyelv 16 (1920), 29–30. 1. – Tímár Kálmán: Kódex-családok. ITK 37 (1927), 217–218., 1929. 147–148. 1. – Tímár Kálmán: Domonkos-rendi magyar kódexek. ITK 40 (1930), 266–268. 1. – Tímár Kálmán: Domonkos-apácák birtokába jutott kódexek. ITK 41 (1931), 69–71.1. – Tímár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa. Pannónia 2 (1936), 129–132 1. – Szabó: Nyerni. 43–44.1. – Szabó Flóris: Hóráskönyvek. ITK 71 (1967), 164–167. I. – Czech János: Észrevételek (kézirat), MTAK Kt. M. Nyelvtud. 8° 1. – Csapodi, Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény (K 31 - K 114). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, 1973. http://real-eod.mtak.hu/87/ Mikrofilm: Mf. 1243/11.
Depositing User: Károly Horányi
Date Deposited: 26 Feb 2016 04:04
Last Modified: 26 Feb 2016 04:04
URI: http://real-ms.mtak.hu/id/eprint/404

Actions (login required)

Edit Item Edit Item